sni-rak

Kezdőlap / sni-rak

Bemutatkozás

A Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatán (SNI tagozat) szegregáltan tanulnak a tanulásban akadályozott, az integrálható értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autista tanulók. A tagozathoz tartozik a külön telephelyen működő Regionális Autista Központ (RAK), ahova a különböző értelmi képességű, nem integrálható autizmussal élő gyermekek járnak. A tagozatra és a RAK-ba csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság döntése alapján kerülhetnek be a tanulók. A tagozati négy összevont tanulócsoportban 28 tanuló, míg a RAK-ban 2 csoportban 12 gyermek tanul 1- 8. évfolyamig. Az Autista Központban, térben és időben strukturált környezetben, vizuális megsegítéssel, egyéni napirenddel és haladási ütemmel történik a gyermekek oktatása, fejlesztése. A telephelyen napközis csoport is működik.

A kis létszámú 6-12 fős osztályokban a nevelő-oktató munka során a módszerek, az eszközök megválasztása a tanulók egyéni sérülés specifikus szükségleteit figyelembe véve történik. Minden tanuló a közismereti tantárgyak mellett a rehabilitációs órák keretében szükség szerint logopédiai foglalkozáson, kognitív és motoros képesség fejlesztésen vesz részt. A 7. és a 8. osztályosok az angol nyelvvel is megismerkedhetnek. A diákok heti rendszerességgel úszásoktatásra járnak a Városi Tanuszodába. A tanítási órák után napközit biztosítunk valamennyi évfolyam tanulói számára. Itt a szabadidő hasznos eltöltésén túl elkészítik házi feladataikat is.   A minőségi munka a tapasztalattal rendelkező, gyerekbarát szemléletű, szociálisan érzékeny gyógypedagógus végzettségű kollégák által garantált. Nyitottak az új módszerek iránt, rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Választható tanórán kívüli tevékenységeink: informatika szakkör, kézműves foglalkozás. Erdei iskolák, tagozati- és osztálykirándulások, vetélkedők, gálaműsorok szervezésével is színesítjük diákjaink életét.

A tanulók bekapcsolódnak a normál tanrendű iskola által rendezett ünnepségekbe, az Arany napok és az Egészség hét eseményeibe is. Az érzékenyítő program keretében közös rendezvényeken vesznek részt ép értelmű társaikkal.

Tatán jártunk…

Május 20-át nagyon várták az SNI tagozat és a Regionális Autista Központ tanulói, hiszen az idei tanév végi kirándulást a pedagógusok erre a napra tűzték ki. Előtte napokig izgultunk, vajon milyen időnk lesz. Végül kissé…

Vetélkedtünk!

2019. április 29-én került megrendezésre a már hagyománynak számító Tavaszi Sportvetélkedő, ahol az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola valamint a mi iskolánk csapatai mérhették össze sporttudásukat, sportteljesítményüket. A programot…

Húsvéti játszóház 2019-04-16

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon került sor a hagyományos Húsvéti Játszóház megrendezésére. Az alkalomra a szülőket is meginvitáltuk, töltsenek egy vidám délutánt a gyerekekkel. Az osztályokat színes és változatos programok várták a különböző…

Autizmus világnap

Április 2-a az Autizmus világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra. Az autizmussal élő gyerekek, fiatalok, felnőttek úgy élnek közöttünk, hogy közben hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy beilleszkedjenek…

Fenntarthatósági hét az Sni – tagozaton

A tiszta környezet, az energiatakarékosság, az újrahasznosítás fontos lépések a Föld megóvása érdekében. Ennek tudatosítása érdekében az Sni tagozaton egész héten programokat szerveztünk és feladatokat készítettünk. A szülőket is bevonva egy egész hétre vonatkozó kérdőívet…

Parasport napja

Galéria   2017 decembere óta február 22. többek között a magyar parasport és a magyar siketsport napja. Azért erre a napra esett a választás, mert 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport…

Farsangi népszokások az SNI-tagozaton

Hangos ének, jókedv és vidámság vette kezdetét kedd délután, hogy a gyerekek elűzzék az idei telet és várják a jó idő beköszöntét. A kisebbek Márti nénivel daloltak, mondókáztak. Felelevenítették a korábban tanult: Faragószék nótáját, Itt…

Újra együtt, barátságban

Galéria   A 2018/19-es tanévtől ismét folytatódott az érzékenyítés iskolánkban, az SNI tagozat bevonásával. Néhány régi cimbora és az újként belépő 5. c osztály közreműködésével változatos programokat terveztünk és valósítottunk meg. Október elején egy rendkívüli…

Mikulás vetélkedő

Tagozatunkon idén is megrendezésre került a hagyománynak számító Mikulás váró vetélkedő. Az iskola tornatermében a gyerekeket 6 csapatra osztottuk, kisebbek-nagyobbak vegyesen szálltak harcba. A csapatok egymással versenyezve oldották meg a feladatokat. Volt akadálypálya, labdaszedés, babzsák gyűjtés,…

Az Érdi Mórában jártunk…

Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola meghívására november 27-én 10. alkalommal vehettünk részt a labdaügyességi vetélkedőn. Tagozatunk 2 négy fős csapattal nevezett. Izgalommal és várakozással indultunk útnak kedden kora délután. Az érdi iskola igazgatónője nagyon…